Amir Jafari

Email: ajafari[at]sharif.ir
Tel: +98 (21) 6616 5604
P.O. Box 11155-9415, Tehran, Iran.

Teaching

دروس مقطع ارشد(دروس با ستاره فیلم برداری شده اند)

*۱. هندسه منیفلد..............................۱۳۹۸-۱

۲. مباحثی در رمز شناسی.................۱۳۹۸-۱(با دکتر خزایی)

۳. نظریه جبری گراف......................۱۳۹۷-۱

۴. نظریه گراف........................۱۳۹۶-۱(با دکتر علیپور)

۵. محاسبات ماتریسی...................۱۳۹۴-۲

*۶. نظریه جبری اعداد.................۱۳۹۴-۱

۷. جبر پیشرفته.........................۱۳۹۳-۲

*۸. توپولوژی جبری ۲.................۱۳۹۳-۱

*۹. هندسه جبری ۲.....................۱۳۹۱-۲

۱۰. حساب خمهای بیضوی...........۱۳۹۱-۱

۱۱. سمینار نظریه جبری اعداد......۱۳۹۰-۲

*۱۲. مباحثی در نظریه اعداد.........۱۳۹۰-۱

۱۳. مباحثی در نظریه کا............۱۳۸۹-۲

۱۴. هندسه جبری ۱..................۱۳۸۹-۱

۱۵. نظریه بازیها.....................۱۳۸۹-۱

۱۶. سمینار آنالیز مختلط.............۱۳۸۹-۱ 

۱۷. نظریه کتگوری.................۱۳۸۸-۲

*۱۸. توپولوژی جبری ۱.............۱۳۸۸-۲

۱۹. مباحثی در هندسه جبری.......۱۳۸۸-۱

۲۰. سمینار جبر......................۱۳۸۸-۱

۲۱. نظریه توپولوژیک گرافها.......۱۳۹۹-۱

۲۲. نظریه پیچدگی محاسبه...........۱۳۹۹-۱ (با دکتر خزایی)

دروس مقطع کارشناسی(دروس با ستاره فیلم برداری شده اند)

۱. ریاضی نویسی........................................۱۳۹۷-۱

۲. ریاضی مهندسی......................................۱۳۹۶-۱

۳. ریاضیات گسسته......................................۱۳۹۵-۲

۴. ریاضی ۱........................................۱۳۹۵-۱

*۵. نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل عادی.....۱۳۹۴-۱

۶. جبر۱.............................................۱۳۹۲-۲

*۷. معادلات دیفرانسیل..............................۱۳۹۲-۱

*۸. جبر۲.............................................۱۳۹۱-۲

*۹. ترکیبیات و کاربرد..............................۱۳۹۱-۱

۱۰. آشنایی با ریاضیات............................۱۳۹۱-۱

*۱۱. توپولوژی دیفرانسیل مقدماتی................۱۳۹۰-۲

*۱۲. توابع مختلط...................................۱۳۹۰-۱

۱۳.جبر خطی......................................۱۳۸۹-۲

*۱۴. نظریه اعداد...................................۱۳۸۹-۱

۱۵. ریاضی ۲.....................................۱۳۸۸-۲

*۱۶. جبر ۳.........................................۱۳۸۸-۱

۱۷. نظریه پیشرفته اعداد..........................۱۳۹۹-۱

 

دروس ارایه شده در IPM

۱. توپولوژی جبری................۱۳۹۴

۲.هندسه جبری.....................۱۳۹۴

۳. نظریه کا........................۱۳۹۵

۴. گروههای جبری...............۱۳۹۶

دروس ارایه شده در باشگاه دانش پژوهان جوان

۱. مقادیر چندگانه تابع زتا............۱۳۸۹

۲.نظریه تحلیلی اعداد.................۱۳۹۱

۳. حل ناپذیری معادلات جبری........۱۳۹۵

۴. ترکیبیات مجموعه های متناهی.....۱۳۹۶