English - فارسی

خانه » آموزش » اطلاعیه‌های آموزش » جریمه دیرکرد امور فارغ التحصیلی

جریمه دیرکرد امور فارغ التحصیلی

جریمه دیرکرد دانشجویانی که در موعد مقرر اقدام به انجام کارهای فارغ التحصیلی خود نمی‌نمایند،

دو برابر شده است.