English - فارسی

خانه » امکانات » مجله شفاهی

مجله شفاهی

رياضيات فرهنگی گسترده دارد. يکی از نياز‌های هر رياضی‌دان آشنايی با اين فرهنگ است. مجله‌ی شفاهی فعاليتی است که توسط جمعی از اساتيد و دانشجويان دانشکده‌ی علوم رياضی دانشگاه صنعتی شريف پايه‌گذاری شده است و هدف اصلی آن افزايش دانش عمومی افراد در زمينه‌های گوناگون رياضيات است. مخاطبين اصلی مجله‌ی شفاهی دانشجويان تحصيلات تکميلی هستند. از ديگر اهداف مجله‌ی شفاهی، گسترش ارتباط و همکاری علمی خصوصاً در بين رشته‌های مختلف در دانشکده و افزايش روحيه‌ی جمعی از طريق مشارکت اساتيد و دانشجويان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر مجله شفاهی را بازدید نمایید.