English - فارسی

خانه » امکانات » سایت رایانه

سایت رایانه

سایت با ۱۶ دستگاه رایانه، دستگاه چاپگر لیزری، یک دستگاه اسکنر و امکان اتصال به شبکه بی‌سیم، تجهیز شده و آماده خدمت رسانی به دانشجویان این دانشکده است.
شماره تماس با سایت ۶۶۱۶۵۶۳۴ و ۶۶۱۶۵۶۳۵ می باشد.