English - فارسی

خانه » اخبار و رویدادها » مسابقه OPTIMIZER

مسابقه OPTIMIZER

به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مسابقه Optimizer 2021! یک مسابقه آزمایشی در سایت کوئرا طراحی شده که همه علاقه‌مندان، حتی افرادی که در مسابقه اصلی ثبت نام ندارند، می‌توانند به صورت فردی یا تیمی در آن شرکت کنند. این یک مسابقه آزمایشی با سوال‌هایی مشابه مسابقه اصلی Optimizer 2021! است که در آن ابعاد داده (ورودی) بسیار کوچکتر از داده در مسابقه اصلی طراحی و ارایه شده است. همینطور جزییات زمان‌بندی و اجرای دورهای این مسابقه آزمایشی لزوما با مسابقه اصلی همخوان نیست و صرفا به دلیل آشنایی علاقه‌مندان با سامانه اجرایی مسابقه و آشنایی بیشتر با سوال‌های مسابقه اصلی طراحی و اجرا می‌شود. همه علاقه‌مندان، حتی افرادی که در مسابقه Optimizer 2021! ثبت نام نکرده‌اند، می‌توانند در این مسابقه آزمایشی شرکت کنند و با سامانه اجرایی مسابقه آشنا شوند()